معرفی بیمه تکمیلی انفرادی و خانواده

لزوم داشتن بیمه درمان تکمیلی

لزوم داشتن بیمه درمان در قالب بیمه تکمیلی انفرادی یا بیمه تکمیلی خانواده از آنجایی اهمیت پیدا می کند که تامین هزینه های درمانی و توجه به حفظ سلامتی به یک دغدغه تبدیل می شود، از این سو شاهد گسترش فعالیت مراکز درمانی در عرصه های گوناگون، همچنین متخصصان حوزه درمان و سلامت می باشیم. از آنجاییکه بیمه گر های پایه مانند بیمه تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی، بیمه سلامت و بیمه نیرو های مسلح در بسیاری از مراکز پوشش کامل نداشته و فقط بخشی از هزینه های درمانی را تامین می کنند٬ لذا خرید بیمه تکمیلی انفرادی یا بیمه تکمیلی خانواده تنها گزینه مناسب برای جبران هزینه های درمانی می باشد.

مهمترین مزیت بیمه سامان

بیمه سامان در ارایه خدمات بیمه تکمیلی، امکان تهیه این بیمه نامه بصورت بیمه تکمیلی انفرادی و بیمه تکمیلی خانواده است، بطوریکه هر شخص می تواند حتی به تنهایی بیمه تکمیلی انفرادی را تهیه نماید و اگر شخصی تمایل به خرید بیمه تکمیلی برای خود و افراد تحت تکفل خود داشته باشد می تواند بیمه تکمیلی خانواده را انتخاب کند.

Web

بیمه درمان انفرادی و خانواده جایگزین و راه حلی مناسب برای شرکت های کمتر از ۵۰ نفر

جداول و طرح های بیمه تکمیلی

در صورت نداشتن بیمه گر پایه ۱۸٪ به حق بیمه های ذیل اضافه می شود

برای صدور بیمه درمان تکمیلی انفرادی و بیمه تکمیلی خانواده می بایست اطلاعات سلامتی کلیه بیمه شدگان تکمیل، طرح بیمه تکمیلی درمان مورد نظر انتخاب و مدارک مورد نیاز جهت صدور بیمه تکمیلی انفرادی یا بیمه تکمیلی خانواده ارایه گردد.
شرکت بیمه سامان به عنوان شرکت بیمه گر پیشرو در صنعت بیمه کشور، همچنین داشتن رتبه توانگری مالی یک در بین رقبا بیمه ای خود، بر اساس آیین نامه ۷۴ بیمه مرکزی ایران، اقدام به ارایه بیمه تکمیلی از طریق بیمه تکمیلی انفرادی و بیمه تکمیلی خانواده نموده است. گفتنی است شرکت های بیمه گر پایه از قبیل بیمه تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی، بیمه سلامت و نیروهای مسلح، در مراکز اختصاصی خود، بدون دریافت هزینه، خدمات درمانی را برای بیماران انجام می دهند. اما با توجه به آنکه استفاده از این خدمات نیازمند تعیین وقت های بلند مدت است و در مواقع ضروری نمی توان از آن استفاده نمود، لذا ضرورت داشتن بیمه درمان تکمیلی انفرادی یا بیمه تکمیلی خانواده برای جبران هزینه های درمانی اهمیت زیادی پیدا می کند. همچنین با توجه به آئین نامه های بیمه مرکزی در خصوص اعمال محدودیت برای ارائه بیمه تکمیلی گروهی به شرکت های کمتر از 50 نفر، لذا طرح های بیمه تکمیلی انفرادی و بیمه تکمیلی خانواده با تبعیت از قوانین بیمه مرکزی می تواند بهترین پیشنهاد و راه حلی مناسب برای شرکت هایی با اندازه کوچک یا متوسط (SME) و اصناف (بیمه تکمیلی اصناف) بابت جبران هزینه های درمانی باشد. فرم پیشنهاد بیمه تکمیلی و فرم پرسشنامه سلامت بیمه تکمیلی می بایست توسط متقاضیان بیمه تکمیلی انفرادی و بیمه تکمیلی خانواده تکمیل شود تا پزشک معتمد بیمه سامان بتواند ارزیابی صحیحی از ایشان به منظور صدور بیمه تکمیلی داشته باشد

فرآیند تکمیل مدارک و فرآیند صدور بیمه تکمیلی انفرادی | بیمه تکمیلی خانواده

فرم پیشنهاد بیمه تکمیلی

کلیه اطلاعات فرم پیشنهاد بیمه تکمیلی تکمیل گردد.(فرم حتما باید پشت و رو باشد) فرم پیشنهاد بیمه تکمیلی صرفاً برای بیمه شده اصلی تکمیل و نام سایر بیمه شده ها می بایست در جدول درج گردد شماره "شبا"بیمه شده اصلی در ذیل فرم پیشنهاد بیمه تکمیلی درج گردد.(درج صحیح شماره شبا بر عهده متقاضی بیمه تکمیلی می باشد) نوع طرح بیمه تکمیلی مورد نظر درج گردد. شماره موبایل بیمه شده اصلی درج گردد امضا و نام بیمه شده اصلی در ذیل فرم درج گردد تاریخ در ذیل امضاء درج گردد.

پرسشنامه سلامت بیمه تکمیلی

کلیه اطلاعات در فرم پرسشنامه سلامت بیمه تکمیلی، درج گردد. فرم پرشسنامه سلامت بیمه تکمیلی برای کلیه بیمه شده ها تکمیل گردد. پرسشنامه های سلامت بیمه تکمیلی مربوط به بیمه شده پسر کمتر از 22 سال تمام و دختر تا قبل از ازدواج (تحت تکفل)، توسط بیمه شده اصلی تکمیل و امضاء گردد. امضاء فرم پیشنهاد بیمه تکمیلی بابت بیمه شده اصلی و بیمه شده های تحت تکفل با شرایط فوق٬ می بایست یکسان باشد.

مدارک پیوست بیمه تکمیلی

تصویر صفحه اول دفترچه بیمه گر پایه بابت بیمه شده اصلی و تحت تکفل (حداقل 40 روز اعتبار داشته باشد.) تصویر دفترچه بیمه گر پایه افراد تحت تکفل (در دفترچه بیمه شده تحت تکفل می بایست نام بیمه شده اصلی قید شود). تصویر کارت ملی و شناسنامه (بیمه شده اصلی و افراد تحت تکفل).

بررسی پزشکی متقاضیان بیمه تکمیلی

انجام آزمایش یا مراجعه به پزشک متخصص، بر اساس دستور پزشک معتمد بیمه سامان. اظهار نظر پزشک معتمد در خصوص تایید یا رد متقاضی در پرسشنامه گواهی سلامت. امضاء فرم پیشنهاد بیمه تکمیلی بابت بیمه شده اصلی و بیمه شده های تحت تکفل با شرایط فوق٬ می بایست یکسان باشد.

آنچه که لازم است در مورد بیمه نامه درمان تکمیلی بدانید

  • طرح درمان بیمه تکمیلی بابت بیمه شده اصلی و تحت تکفل می بایست یکسان باشد
  • سامان ارزیابی می گردد، لیکن به جهت ارزیابی صحیح متقاضی بیمه تکمیلی جهت صدور بیمه تکمیلی، ممکن است بنابر دستور پزشک نیازمند انجام چکاپ یا آزمایشات پزشکی توسط متقاضی باشد، بدیهی است پس از انجام آزمایشات و برآورد صحت سلامت متقاضی بیمه نامه، بیمه تکمیلی قابل صدور خواهد بود.
  • حق بیمه مربوط به متقاضیانی که امکان صدور بیمه تکمیلی برایشان وجود ندارد، پس از وصول کامل پرداختی ها به ایشان عودت خواهد‌ شد.
  • در خصوص شرکت هایی که متعهد به پرداخت حق بیمه مربوط به بیمه تکمیلی کارکنان خود تحت عنوان بیمه تکمیلی انفرادی یا بیمه تکمیلی خانواده می شوند، می بایست پیش از صدور بیمه نامه ها، نامه ای به جهت معرفی چک های خود به بیمه سامان ارائه نمایند.
  • به منظور کنترل دقیق تر وضعیت سلامت متقاضی بیمه تکمیلی، در صورت وجود عمل جراحی یا هرگونه خدمت درمانی که پرونده پزشکی بابت آن در گذشته تشکیل شده است، تصویر پرونده پزشکی متقاضی بیمه تکمیلی می بایست در اختیار بیمه سامان قرار گیرد. در صورت عدم وجود مدارک نزد متقاضی بیمه تکمیلی، می بایست از مرکز درمانی مربوطه نسبت به تهیه تصاویر آن اقدام نمود.
  • نام افراد تحت تکفل بیمه گذار (بیمه شده اصلی) بابت بیمه تکمیلی می بایست در جدول ذیل فرم پیشنهاد بیمه تکمیلی درج گردد و در صورتیکه متقاضی صدور بیمه تکمیلی انفرادی یا بیمه تکمیلی خانواده تمایل به استفاده از ۲ یا چند طرح مختلف بیمه درمان باشند، می بایست نسبت به جداسازی فرم پیشنهاد و پرسشنامه سلامت بیمه تکمیلی بابت پسر کمتر از 22 سال تمام و دختر تا قبل از ازدواج (تحت تکفل) اقدام نماید.
  • در صورت داشتن بیمه عمر و سرمایه گذاری یا عمر و تشکیل سرمایه بیمه سامان، می بایست تصویر بیمه عمر در بیمه سامان، کد بیمه گذار٬ شماره بیمه نامه و تاریخ شروع، در فرم پیشنهاد بیمه تکمیلی درج گردد.
  • کلیه بیماری های مزمن قید شده فرم پیشنهاد بیمه تکمیلی، 3 ماه دوره انتظار خواهند داشت.
  • پوشش زایمان 9 ماه دوره انتظار خواهد داشت
onlineCard

اطلاعات حساب های بانکی جهت پرداخت حق بیمه:

شماره حساب نمایندگی 189 به نام آقای میلاد نیکپور (بانک سامان)
شماره حساب 1-937436-800-801
شماره کارت 4892-2693-8610-6219
شماره شبا 200560080180000937436001 IR
شماره حساب بیمه درمان : 1-99800-40-801 به نام درمان تکمیلی انفرادی شرکت بیمه سامان (بانک سامان)
لازم به ذکر است در صورت واریز نقدی از طریق شعبه بانک سامان، اصل یا کپی فیش واریزی - واریز از طریق کارت، نام صاحب کارت، 4 رقم آخر کارت، مبلغ و تاریخ واریزی - در صورت واریز اینترنتی از طریق شماره حساب یا شماره شبا پرینت واریزی بانک می بایست به واحد مالی ارائه گردد.