بیمه درمان

معرفی بیمه درمان انفرادی تکمیلیامروزه با توجه به افزایش هزینه های درمان در کشور و لزوم توجه ویژه به سلامتی افراد، شاهد گسترش فعالیت های پزشکان، متخصصین و مراکز درمانی زیادی در راستای سلامتی می باشیم، از سوی دیگر شرکت های بیمه گر پایه از قبیل بیمه تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی و بیمه سلامت، همچنین بیمه گرهای تکمیلی نیز مسئول پرداخت تمام یا بخشی از هزینه های درمانی بیمه شده ها هستند.

از این سو شرکت بیمه سامان قصد دارد تا خدمات خود را در حوزه بیمه درمان و جبران هزینه های سلامت برای خانواده ها، اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی عرضه نماید.

معرفی انواع طرح های بیمه درمان انفرادی

بیمه گر پایه الزامی می باشد.

 
 

تکمیل درخواست بیمه نامه

لطفاً به منظور تسریع خدمات صدور بیمه نامه، فرم ذیل را تکمیل نمایید.

خدمات درمانیتامین اجتماعی


تکمیل فرم ها

لطفاً به منظور بررسی و امکان سنجی صدور بیمه درمان برای شما ، فرم های پیوست را دانلود و پرینت نمائید.

پس از تکمیل فرم تصویر آن را برای آدرس ایمیل sales@bs189.ir ارسال نمایید.

 
 

معرفی بیمه نامه درمان گروهیبیمه نامه درمان گروهی جزء بیمه های اشخاص بوده که شرکت ها و سازمان ها برای پوشش هزینه های درمان کارکنان خود آن را تهیه می نمایند. در واقع شما با پرداخت حق بیمه در دوران سلامت، انتظار پوشش هزینه‌های درمانی در دوران بیماری را خواهید داشت. مدت بیمه‌نامه درمان گروهی یا بیمه تکمیلی، یک سال می باشد.

معرفی انواع طرح های بیمه درمان گروهی

تکمیل درخواست بیمه نامه

خدمات درمانیتامین اجتماعی