استعلام بیمه نامه - سنهاب

 
 

راهنمای استفاده

روش انجام استعلام از طریق سایت:

1-شرکت بیمه گر انتخاب شود.

2- شماره بیمه نامه چاپ شده روی بیمه نامه را در قسمت شماره بیمه نامه وارد نمایید.

3- کد ملی بیمه گذار در مورد اشخاص حقیقی و کد شناسه ملی در مورد اشخاص حقوقی در قسمت کد ملی بیمه گذار واردنمایید.

4-شماره تلفن همراه خود را جهت اطلاع رسانی های بعدی وارد نمایید.

5-کد امنیتی را به دقت وارد نمایید.

6-دکمه استعلام را کلیک نمایید.

 

روش انجام استعلام از طریق پیامک

 

یک پیامک به فرمت زیر به شماره 30002621 ارسال نمایید:

شماره بیمه نامه چاپ شده * کد ملی بیمه گذار * 1 : فرمت پیامک

91/01/002/000123 * 0038515000 * 1 : نمونه