مصاحبه افراد برگزیده – کارشناس فروش تلفنی

مهر ۱۶, ۱۳۹۶

مصاحبه با خانم بطحائی مشاور فروش برگزیده شهریور ماه

۱- سرکار خانم بطحائی شما به عنوان برترین های فروش در شهریور ماه ۱۳۹۶ برگزیده شدید توضیح می فرمایید که چگونه توانستید به این مهم دست […]
مهر ۱۶, ۱۳۹۶

مصاحبه با خانم شریفی نیا مشاور فروش برگزیده شهریور ماه

۱- سرکار خانم شریفی نیا شما به عنوان برترین های فروش در شهریور ماه ۱۳۹۶ برگزیده شدید توضیح می فرمایید که چگونه توانستید به این مهم […]
آذر ۲۹, ۱۳۹۶
مصاحبه با خانم فاطمه خوشبخت مشاور فروش برگزیده آبان ماه
۱- سرکار خانم فاطمه خوشبخت شما به عنوان مشاور فروش برتر در آبان ماه ۱۳۹۶ برگزیده شدید توضیح می فرمایید که چگونه توانستید به این مهم […]
دی ۱۹, ۱۳۹۶
مصاحبه با خانم سحر روحانی مشاور فروش برگزیده آذر ماه
۱- سرکار خانم سحر روحانی شما به عنوان مشاور فروش برتر آذرماه سال ۱۳۹۶ معرفی شدید توضیح می فرمایید که چطور در این ماه توانستید به […]
دی ۱۹, ۱۳۹۶
مصاحبه با خانم سارا منوچهرزاده سرپرست فروش برگزیده آذر ماه
۱- سرکار خانم سارا منوچهرزاده شما به عنوان سرپرست فروش برتر آذرماه سال ۱۳۹۶ معرفی شدید توضیح می فرمایید که چطور در این ماه توانستید به […]
دی ۱۹, ۱۳۹۶
مصاحبه با آقای مبین غفوری مدیر فروش برگزیده آذر ماه
۱- جناب آقای مبین غفوری شما به عنوان مدیرفروش برتر آذر ماه سال ۱۳۹۶ معرفی شدید توضیح می فرمایید که چطور در این ماه توانستید به […]
بهمن ۲۳, ۱۳۹۶
مصاحبه با خانم سحر روحانی مشاور فروش برگزیده دی ماه
۱- سرکار خانم سحر روحانی شما عنوان برترین مشاور فروش در دی ماه سال ۱۳۹۶را کسب کرده اید ضمن عرض تبریک مجدد، توضیح می فرمایید با […]
بهمن ۲۳, ۱۳۹۶
مصاحبه با خانم سپیده صفایی مشاور فروش برگزیده دی ماه
۱- سرکار خانم سپیده صفائی شما به عنوان مشاور فروش برتر دی ماه سال ۱۳۹۶ معرفی شدید توضیح می فرمایید که چطور در این ماه توانستید […]
اسفند ۹, ۱۳۹۶
مصاحبه با خانم فائزه سیدآبادی مشاور فروش برگزیده بهمن ماه
۱- سرکار خانم فائزه سیدآبادی شما برای اولین بار عنوان برترین مشاور فروش بهمن ماه سال ۱۳۹۶ به خود اختصاص داده اید ضمن عرض تبریک ویژه […]
اسفند ۹, ۱۳۹۶
مصاحبه با خانم سحر روحانی مشاور فروش برگزیده بهمن ماه
۱- سرکار خانم سحر روحانی شما عنوان بهترین مشاور فروش بهمن ماه سال ۱۳۹۶ را کسب کردید ضمن عرض تبریک ویژه برای موفقیت پی در پی […]