به گزارش پایگاه خبری نقدینه، بر اساس این اطلاعیه، سرمایه اتکام از ۳.۰۰۰ میلیارد ریال به ۳.۳۰۰ میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

بر اساس هنوز اثرات  این افزایش سرمایه نسبت به کل دارایی ها در سال مالی قبل و همچنین نسبت به کل درآمد فروش در سال گذشته، برآورد نشده است.

افزایش ۳۰۰ میلیارد ریالی سرمایه شرکت بیمه اتکایی امین از محل  اندوخته سرمایه ای و سود انباشته صورت خواهد گرفت.