بیمه باربری

بیمه های باربری واردات - صادرات

از سال ۱۹۸۲ به بعد شرایط بیمه نامه در سه كلوز A,B,C که اصولاً به نفع بيمه گذاران می باشد تعریف شده است.
تقسيم بندي بر مبناي نوع پوشش بيمه‌اي به این صورت می‌باشد:

بيمه با شرايط تمام خطر(All Risks )

بيمه با شرايط B

بيمه با شرايط خسارت كلي (Total Loss)

بيمه با شرايط C

خطرات تحت پوشش كلوز C

اين كلوز بجز بند های ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ موارد استثنائات، خساراتي را كه منطقاً مرتبط با يكي از موارد ذيل باشد تحت پوشش قرار مي دهد:
آتش سوزي يا انفجار

بگل نشستن،زمين گير شدن،برخورد باكف دريا،غرق شدن ياواژگون شدن كشتي وشناور

تصادم یا برخورد کشتی

تصادم يا برخورد كشتي، شناور يا هر وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي به غير از آب

حوادث شناور و کشتی

بگل نشستن،زمين گير شدن،برخورد باكف دريا،غرق شدن ياواژگون شدن كشتي وشناور

تخليه كالا در بندر اضطراري

تصادم يا برخورد كشتي، شناور يا هر وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي به غير از آب

وسایل حمل و نقل عمومی

واژگون شدن و يا از خط خارج شدن وسيله حمل و نقل زميني

فدا كردن كالا

تصادم يا برخورد كشتي، شناور يا هر وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي

جهت دریافت مشاوره رایگان بیمه کلیک کنید

بیمه های باربری واردات - صادرات

اين كلوز بجز بند های ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ موارد استثنائات، خساراتي كه منطقاً مرتبط با يكي از موارد ذيل باشد تحت پوشش قرار مي دهد:

 1. تمام خطرات تحت پوشش کلوز C
 2.  تلف يا آسيب وارده به كالاي مورد بيمه كه علت آن يكي از موارد ذيل باشد :
 3.  فدا كردن كالا در جريان خسارت عمومي
 4. به دريا انداختن كالا جهت سبك سازي كشتي يا به دريا افتادن كالا از روي عرشه كشتي
 5. ورود آب دريا، درياچه يا رودخانه به كشتي، شناور، محفظه كالا، كانتينر، ليفت وان يا محل انبار .
 6. زلزله – آتشفشان يا صاعقه
 1.  تلف شدن كلي هربسته دركشتي ياشناور و يا تلف كلي هر بسته
 • لازم به ذكر است هم اكنون علاوه بر خطرات مندرج در فوق، خطرات:
 • عدم تحويل يك بسته كامل كالا
 • دزدي
 • قلاب زدگي
 • آبديدگي
 • روغن زدگي
 • شكست و ريزش
 • خسارات ناشي از كالاهاي مجاور
 • نيز تحت پوشش قرار مي‏گيرد.

خطرات تحت پوشش كلوز A

بیمه باربری با کلوز A کاملترین نوع بیمه حمل و نقل است و بیشتر برای کالاهای حساس و آسیب پذیر مورد استفاده قرار می‌گیرد. اين بيمه كليه خطرات به جزء بند های ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷، را كه موجب زيان و يا آسيب به مورد بيمه مي گردد، تحت پوشش قرار مي دهد.