اخبار دسته‌بندی نشده
مونیخ ری

پیوند بیمه سامان با شرکت مونیخ ری آلمان

شرکت مونیخ ری چه شرکتی است؟ شرکت بیمه آلمانی مستقر در مونیخ است، که بعنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های خدمات بیمه‌های اتکایی در جهان محسوب می‌شود. شرکت مونیخ‌ری بزرگترین شرکت اتکایی دنیا : در سال ۱۸۸۰ تاسیس شد. در سال ۱۹۱۰ برای اولین بار در جهان ، با صدور اولین بیمه هوایی فصل جدیدی در […]

دسته‌بندی نشده
I cannot give you the formula for success, but I can give you the formula for failure. It is: Try to please everybody. - Herbert Bayard Swope

How to Make Website WCAG Compliant?

The basic premise of search engine reputation management is to use the following three strategies to accomplish the goal of creating a completely positive first page of search engine results for a specific term…